Connecta!

leonardoLes idees genials, desbordants de creativitat i lucidesa, sovint són el resultat de connectar conceptes aparentment llunyans, de disciplines diferents, per crear una idea nova i inclassificable que ho canvia tot.

La fragmentació de l’aprenentatge en assignatures facilita l’organització i la tasca docent, però fa més difícil que els alumnes relacionin el que fan a cada classe, i entenguin l’aprenentatge com un procés global que integra tot allò que fan a l’escola.

Té sentit que els alumnes facin funcions a mates, i després vagin a física a estudiar cinemàtica, o que facin combinatòria i després vagin a biologia a fer genètica? I l’estadística i les socials? I la geometria i el dibuix tècnic? Estem segurs que s’han d’estudiar amb professors diferents, en aules diferents, en temps diferents, i en contextos diferents?

asdfasdfL’objectiu d’aquest node és identificar possibles ponts entre el currículum de matemàtiques i el d’altres assignatures, i desenvolupar idees i materials didàctics específics per treballar conceptes de diverses assignatures en un mateix context, espai i temps. Poden ser connexions llargues com un amor d’estiu, o fugaces com un rollet de primavera… qualsevol oportunitat és bona per connectar!

One thought on “Connecta!

Comments are closed.