Filosofia

És una trobada oberta per crear, desenvolupar i potenciar idees i projectes en col·laboració amb persones que comparteixen l'entusiasme per l'educació.

Quatre idees clau

Educació

El betacamp és una trobada de persones que comparteixen l'entusiasme per l'educació.

Personalització

S'estructura a partir de les propostes de les persones paticipants, està centrat en els seus interessos i les seves inquietuds.

Col·laboració

El model de relació és horitzontal, les dinàmiques de participació promouen la col·laboració i l'aprenentatge entre iguals.

Acció

La participació està enfocada en l'acció i la creació compartida, no en la paraula o el discurs.