Videomaton

“En una frase, explica’ns per què has vingut.”

“3 paraules que defineixen al #betacamp.” 

“Preguntes #betacamp!”