Organització

El betacamp es basa en un principi ben senzill:  ningú és espectador, tothom és participant.

Espais de participació

Els continguts els proporcionen les persones participants en forma de tallers, esdeveniments participatius o creacions compartides. Aquestes propostes dels participants s'anomenen nodes de treball, o simplement nodes. Els nodes són la peça clau del betacamp, les dinàmiques de treball i col·laboració giren al seu voltant. L'altre espai de col·laboració i participació central és l'assemblea.

Assemblea

L’assemblea és l’òrgan principal de decisió i comunicació on passaran coses com:

 • Repàs, proposta i debat d'activitats.
 • Presentació de les noves persones participants.
 • Explicacions de l'estat del treball del nodes, així com demandes de col·laboració, necessitats, ajuda, problemes oberts, experteses...
 • Proposta i decisió de compra de material.
 • Propostes i decisió pels espais de Sermons, For fun i altres espais de participació.
 • Explicació de l'estat de comptes de betacamp.

Nodes

Un node és una proposta de treball que sorgeix de l’interès d’una o vàries persones participants per una temàtica concreta, que volen aprofitar les sinergies de la trobada per crear, desenvolupar i potenciar aquesta proposta en col·laboració amb altres persones.

Les persones responsables d'un node, en la mesura del possible, es comprometen a:

 • Tirar endavant amb la proposta feta, establint objectius i línies de treball.
 • Crear vincles amb altres nodes i/o persones participants.
 • Participar a les assemblees: compartir els objectius i el procés, demanar i oferir suport, fer noves propostes...
 • Documentar la feina feta i els productes elaborats per tal que pugui ser útil a terceres persones.
 • Compartir els productes-materials sota llicències lliures que permetin el seu ús.

El #betacamp23 tindrà una dinàmica de creació de nodes que es farà el primer dia.

Altres espais

For fun

Durant el betacamp es duran a terme diferents esdeveniments per alegrar l'esperit. Les estones "for fun" queden a la vostra disposició per a organitzar qualsevol cosa que us passi pel cap: concerts, balls, jocs, vetllades...

Sermons

Els sermons són ponències de no més de 10-15 minuts. El tercer dia hi haurà una franja horària reservada per tal de què les persones que ho vulguin tinguin l'oportunitat de sermonejar sobre un tema que interessi.

Els sermons no es programaran amb antelació al betacamp, es proposaran i decidiran al llarg del primer i el segon dia de trobada. Totes les persones participants podran oferir i/o demanar sermons segons els seus interessos.

Rua de celebració

El darrer dia es farà una rua en la que tots els nodes que ho desitgin podran explicar la feina desenvolupada durant el betacamp i els resultats obtinguts.